Dudr Tools má ocenění

We invest in people je jediný mezinárodně uznávaný nástroj v oblasti rozvoje lidských zdrojů, jehož prostřednictvím se společnosti mohou zdokonalovat se zapojením svých zaměstnanců. Růst naší firmy a potřeba dát určitý řád a zavést pravidla všemu, co souvisí s řízením organizace zaměstnanců nás motivoval k k přihlášce do projektu We invest in people. Už samotná účast v projektu si vyžádala složitou přípravu, prošli jsme náročným procesem, který ale s sebou přinesl řadu pozitivních efektů, jako jsou například rychlejší zavádění změn, lepší komunikace, vyšší spolupráce nebo budování týmového ducha mezi zaměstnanci. Auditem jsme zdárně prošli a v červnu letošního roku jsme získali standard We invest in people, čímž jsme zpečetili dva roky usilovné práce na zkvalitnění řízení lidských zdrojů. Třešničkou na dortu se stalo oznámení z Londýna, že jsme byli zařazeni do užšího seznamu top 20 nejlepších akreditovaných světových firem ze zemí mimo Velkou Británii.