Vývojové centrum

Protože je naší snahou dodávat zákazníkům produkty nejvyšší kvality, přestaly nám postupem času vyhovovat technologie dostupné na trhu. Proto jsme se sami pustili do zdokonalování výrobních strojů a procesů.

To nás přivedlo až k vlastnímu vývoji strojů tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky, které jsou dnes v každé moderní firmě nutností (vzdálené řízení stroje, načítání informací z firemního systému, kamerové měření, automatické nastavování stroje apod.)Naši vývojáři pracují na vývoji strojů a systémů, které následně vidí používat své kolegy v provozu a sledují jejich každodenní nedostatky a přínosy. Díky tomu jsou schopni na požadavky z výroby reagovat a postupně vše doladit k dokonalosti.

Každý další výtvor z naší produkce potom v sobě pochopitelně nese poznatky předchozích modelů, tak aby vše bylo uživatelsky i technologicky propracovanější.Rozšíření výroby v nově dokončené přístavbě výrobní haly nám také umožní vybudování centra pro vlastní vývojové aktivity v oblasti konstrukce strojů, které by v budoucnu mělo přispět k zajištění vyššího podílu robotizace v naší firmě.

Cílem vývoje našich vlastních strojů je co nejvíce ulehčit práci našim kolegům a přinést ty nejdokonalejší nástroje, jaké budou na světovém trhu v nabídce.Odměnou za naše snahy v oblasti inovací a vývoje je nejen jejich spolehlivý ostrý provoz vedoucí k optimalizaci výroby, ale jsou to i úspěchy našich projektů v odborných soutěžích!

TOMÁŠ DUDR
1. místo v soutěži Rok nových technologií 2022
2. místo v soutěži Inovační firma Zlínského kraje 2021

Společnost Dudr Tools s.r.o. realizuje v rámci programu podpory OP PIK několik projektů, které jsou spolufinancovány Evropskou unií:

Program podpory: Partnerství znalostního transferu-Výzva I.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004918
Název projektu: Transfer znalostí pro aplikace optických metod měření ve firmě Dudr Tools s.r.o.
Cíl projektu: Vytvoření dlouhodobého partnerství s UTB ve Zlíně. Účelem partnerství je transfer znalostí v oblasti vývoje a výroby optických a bezkontaktních systémů měření u automatických strojů pro výrobu a servis pilových pásů.

Program podpory: Aplikace-Výzva IV.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012263
Název projektu: Automatická válcovací lavice pilových pásů Dudr Tools s.r.o.
Cíl projektu: Vytvoření automatického válcovacího stroje určeného pro výrobu pilových pásů pro dřevozpracující průmysl a certifikovat jej.

Program podpory: Aplikace-Výzva VII.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019167
Název projektu: Automatická stelitovačka a bruska pilových pásů Dudr Tools s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019183
Název projektu: Automatická šraňkovačka a bruska úzkých pilových pásů Dudr Tools s.r.o.
Cíl projektu: Vyvinutí a výroba strojů pro výrobu a servis pilových pásů, které umožní posun v oblasti automatizace, uživatelského komfortu a komplexnosti řešení na kvalitativně a technicky novou úroveň.

Program podpory: Poradenství–Výzva II.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0026219
Název projektu: Poradenství v oblasti HR
Cíl projektu: Optimalizovat řízení lidských zdrojů a procesů tak, abychom následně mohli zažádat o certifikaci nastavených postupů a získali certifikát We invest in people.

Program podpory: Aplikace-Výzva IX.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026698
Název projektu: Vyzubovací laser pro pilové pásy
Cíl projektu: Vyvinutí prototypu, který bude nasazen ve vlastní výrobě. Bude docíleno větší automatizace a optimalizace výrobního procesu.

Program podpory: Potenciál-Výzva VIII.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027028
Název projektu: Vývojové centrum Dudr
Cíl projektu: Vytvoření optimálních podmínek pro oddělení VaV, které se zabývá vývojem strojů pro výrobu a servis pilových pásů pro dřevozpracující průmysl.