Vývojové centrum

Žijeme poctivou výrobou kmenových pilových pásů, kterou neustále rozvíjíme
a tím usilujeme o dokonalý nástroj na zpracování dřeva.


Protože je naší snahou dodávat zákazníkům produkty nejvyšší kvality, přestaly nám postupem času vyhovovat technologie dostupné na trhu. Proto jsme se sami pustili do zdokonalování výrobních strojů a procesů.

To nás přivedlo až k vlastnímu vývoji strojů tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky, které jsou dnes v každé moderní firmě nutností (vzdálené řízení stroje, načítání informací z firemního systému, kamerové měření, automatické nastavování stroje apod.)

Naši vývojáři pracují na vývoji strojů a systémů, které následně vidí používat své kolegy v provozu a sledují jejich každodenní nedostatky a přínosy. Díky tomu jsou schopni na požadavky z výroby reagovat a postupně vše doladit k dokonalosti.

Každý další výtvor z naší produkce potom v sobě pochopitelně nese poznatky předchozích modelů, tak aby vše bylo uživatelsky i technologicky propracovanější.

Rozšíření výroby v nově dokončené přístavbě výrobní haly nám také umožní vybudování centra pro vlastní vývojové aktivity v oblasti konstrukce strojů, které by v budoucnu mělo přispět k zajištění vyššího podílu robotizace v naší firmě.

Cílem vývoje našich vlastních strojů je co nejvíce ulehčit práci našim kolegům a přinést ty nejdokonalejší nástroje, jaké budou na světovém trhu v nabídce.


Odměnou za naše snahy v oblasti inovací a vývoje je nejen jejich spolehlivý ostrý provoz
vedoucí k optimalizaci výroby, ale jsou to i úspěchy našich projektů v odborných soutěžích!

TOMÁŠ DUDR

1. místo v soutěži Rok nových technologií 2022
2. místo v soutěži Inovační firma Zlínského kraje 2021

Společnost Dudr Tools s.r.o. je úspěšným žadatelem o podporu
v rámci dotačních programů spolufinancovaných EU:

Program podpory: OP PIK – Partnerství znalostního transferu – Výzva I.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004918
Název projektu: Transfer znalostí pro aplikace optických metod měření ve firmě Dudr Tools s.r.o.
Cíl projektu: Vytvoření dlouhodobého partnerství s UTB ve Zlíně. Účelem partnerství je transfer znalostí v oblasti vývoje a výroby optických a bezkontaktních systémů měření u automatických strojů pro výrobu a servis pilových pásů.

Program podpory: OP PIK – Aplikace – Výzva IV.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012263
Název projektu: Automatická válcovací lavice pilových pásů Dudr Tools s.r.o.
Cíl projektu: Vytvoření automatického válcovacího stroje určeného pro výrobu pilových pásů pro dřevozpracující průmysl a certifikovat jej.

Program podpory: OP PIK – Aplikace – Výzva VII.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019167
Název projektu: Automatická stelitovačka a bruska pilových pásů Dudr Tools s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019183
Název projektu: Automatická šraňkovačka a bruska úzkých pilových pásů Dudr Tools s.r.o.
Cíl projektu: Vyvinutí a výroba strojů pro výrobu a servis pilových pásů, které umožní posun v oblasti automatizace, uživatelského komfortu a komplexnosti řešení na kvalitativně a technicky novou úroveň.

Program podpory: OP PIK – Poradenství – Výzva II.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0026219
Název projektu: Poradenství v oblasti HR
Cíl projektu: Optimalizovat řízení lidských zdrojů a procesů tak, abychom následně mohli zažádat o certifikaci nastavených postupů a získali certifikát We invest in people.

Program podpory: OP PIK – Aplikace – Výzva IX.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026698
Název projektu: Vyzubovací laser pro pilové pásy
Cíl projektu: Vyvinutí prototypu, který bude nasazen ve vlastní výrobě. Bude docíleno větší automatizace a optimalizace výrobního procesu.

Program podpory: OP PIK – Potenciál – Výzva VIII.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027028
Název projektu: Vývojové centrum Dudr
Cíl projektu: Vytvoření optimálních podmínek pro oddělení VaV, které se zabývá vývojem strojů pro výrobu a servis pilových pásů pro dřevozpracující průmysl.

Program podpory: NPO (Národní plán obnovy) – Digitální podnik – I. Výzva
Registrační číslo projektu:
CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0003289
Název projektu: Digitalizace společnosti Dudr Tools s.r.o.
Cíl projektu: Pomocí pořízeného HW a SW zvýšit úroveň digitalizace společnosti. Bude implementován nový ERP a PLM systém, posílena oblast zálohování a kybernetické bezpečnosti. Optimalizací firemních procesů bude možné nadále rozvíjet výrobu a dosáhnout maximální efektivity.

Program podpory: NPO (Národní plán obnovy) – Výzva Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků
Identifikátor: NPO-CRU 3.0
Evidenční číslo projektu: IDENT101
Název projektu: Digitální transformace Dudr Tools s.r.o.
Cíl projektu: Realizace auditu a analýzy používaných SW, navržení změn, které povedou k efektivnější realizaci zakázek, zvýšení ekonomického přínosu a posílení konkurenceschopnosti. Poradenské služby v oblasti IT pomohou se zabezpečením dat proti kyberútokům, pokrokem v robotizaci a automatizaci a zajištění komplexního digitálního řešení.

Program podpory: NPO (Národní plán obnovy) – Kreativní voucher
Registrační číslo: 0380001122
Název projektu: Kreativní voucher Dudr Tools s.r.o.
Cíl projektu: Navázání spolupráce se zkušeným kreativcem, který naší společnosti pomůže vnější prezentací vyjádřit smýšlení a firemní filozofii. Důraz je kladen na prezentaci směrem ke všem našim obchodním partnerům, kteří s naší firmou přichází do přímého osobního kontaktu, tak aby odrážela filozofii společnosti a její motto „je mi tu dobře“.

Program podpory: OP TAK – Marketing – Výzva I.
Registrační číslo projektu: CZ.01.02.01/04/23_017/0001675
Název projektu: Dudr Tools: Marketing
Cíl projektu: Zvýšení odbytu kmenových pilových pásů a kotoučů pro dřevozpracující průmysl vyráběných společností Dudr Tools s.r.o.

Program podpory: Zaměstnanost plus – Výzva 03_23_047
Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/23_047/0003623
Název projektu: Dudr Tools: Podnikové vzdělávání
Cíl projektu: Zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Program podpory: NPO (Národní plán obnovy) – Kreativní vouchery II. – Výzva č. 0461/2024
Registrační číslo projektu: 0461000070
Název projektu: Kreativní voucher II. Dudr Tools s.r.o.
Cíl projektu: Vzájemná spolupráce kreativních profesionálů Celostátní galerie kreativců a podnikatelského sektoru v oblasti kreativních inovací za účelem vytvoření návrhu firemních tiskovin i potisku firemních vozů, přičemž vše bude mít jednotný a široké společnosti srozumitelný design.