Mediální zájem o Dudr Tools

V průběhu měsíce září se o naši firmu zajímalo několik médií. Dokonce se někteří naši zaměstnanci přímo na firmě setkali s novináři a fotografy nebo zaznamenali zmínky o naší firmě v různých novinových článcích či v televizních reportážích.

Celkově bylo mediálních výstupů za září přes 30!

Pro ty, co příspěvky o naší firmě dosud neviděli, přinášíme ohlednutí za našimi PR aktivitami ve vybraných výstupech.


PSALO SE O NÁS V SOUVISLOSTI S NAŠÍ NOVOU VÝROBNÍ HALOU:

17. 9. 2022 Mladá Fronta Dnes

19. 9. 2022 Feedit

22. 9. 2022 Průmysl dnes (ČTK)

23. 9. 2022 Právo


VYJÁDŘENÍ V TELEVIZNÍCH REPORTÁŽÍCH K ENERGETICKÉ KRIZI A JAK SE K NÍ HODLÁME POSTAVIT:

14. 9. 2022 Česká televize v úvodu hlavní zpravodajské relace Události (v čase od 3:19)

14. 9. 2022 Česká televize v regionálním zpravodajství Události z regionů Brno (v čase od 2:34)

18. 9. 2022 TV Prima v hlavní zpravodajské relaci CNN Prima News (v čase od 8:45)


VELKÝ ROZHOVOR NAŠEHO VÝKONNÉHO ŘEDITELE ONDŘEJE TURECKÉHO:

28. 9. 2022 Zpravodaský web FocusOn

Tento web se zaměřuje na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.